Rehabilitació Logopèdica i Musicoteràpia

Rehabilitació logopèdica

Des del servei de logopèdia d’Aspas València realitzem l’avaluació i intervenció del llenguatge i l’audició en les diferents etapes del desenvolupament a tots els socis xiquets i adults  que el sol·liciten. Aquest servei centra els seus objectius a afavorir l’adquisició del llenguatge oral com a eina de comunicació i com a base imprescindible per al desenvolupament d’un pensament estructurat, fent així possible l’accés a la informació verbal, tant oral com escrita.

Per a això és imprescindible adaptar-se a la realitat de cada persona amb discapacitat auditiva, ja que ens trobem davant un col·lectiu molt heterogeni, establint els sistemes de comunicació apropiats per a cada cas, sent la llengua oral la nostra principal via, de manera que cada persona puga desenvolupar i adquirir habilitats lingüístiques competents per a poder integrar-se en la societat.

A qui va dirigit?

Aquest servei va dirigit a xiquets, xiquetes i adults amb pèrdua auditiva lleu, mitjana, severa o profunda que precisen de rehabilitació logopèdica per a aconseguir un adequat nivell de llenguatge oral.

 

Estimulació musical

L’Estimulació Musical  és la utilització de la música (des d’instruments de percussió, com a tambors, panderetes, etc., fins a melodies i cançons infantils) i el seu aprenentatge en pro del desenvolupament cognitiu, motriu, intel·lectual, social i emocional dels xiquets.

En Aspes València, realitzem sessions d’estimulació musical utilitzant el so, la música i el moviment per a produir respostes en la persona i obrir canals de comunicació, amb l’objectiu d’emprendre a través d’ells, el procés d’entrenament i recuperació com a complement a la intervenció logopèdica.

Aquest servei va dirigit a xiquets i xiquetes amb discapacitat auditiva de manera individual i/o grupal a persones amb sordesa, siga com siga la seua edat.
La realització de les sessions grupals es formen segons la demanda i segons les necessitats, comprenent al voltant de 3 a 6 xiquets i xiquetes, i tenen lloc una vegada a la setmana a la vesprada i amb una duració de 45 minuts.

Els objectius principals de l’estimulació musical Aspas València estan enfocats, principalment, a complementar el procés logopèdic presentant-lo com un recurs metodològic més obert i flexible, que possibilita el desenvolupament íntegre de la persona en totes les seues dimensions, interrelacionant i integrant aprenentatges holístics per a la seua aplicació en el dia a dia, de manera que el xiquet o xiqueta puga prendre consciència del món dels sons en el qual està immers, així com aprendre a reconéixer, interpretar i discriminar diversos estímuls auditius associant-los a les seues experiències prèvies i construint el seu propi bagatge sonor. A més de potenciar les habilitats musicals, les diferents activitats musicals com, poden influir de manera positiva en el desenvolupament complet del xiquet. Des de fa temps se sap dels beneficis de la música i del seu aprenentatge en el desenvolupament a tots els nivells, i és per això que apostem per oferir als xiquets amb discapacitat auditiva la possibilitat de participar en activitats d’aquest tipus, afavorint el seu desenvolupament en les habilitats comunicatives i d’escolta, habilitats cognitives i de llenguatge, motricitat fina i gruixuda, desenvolupament emocional i social, així com la creativitat.

On es realitza?

Les sessions d’estimulació musical es realitzen en la Delegació d’ASPES València:

Barrio Benimaclet  C/ Torreta de Miramar, 14 bajo 3 A (acceso por Calle Viver)  C. P: 46020   Valencia

Atención Temprana

Aspas València compta amb un servei d’Atenció Primerenca dirigit a l’atenció i intervenció integral de xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys amb discapacitat auditiva, a les seues famílies i a l’entorn. La intervenció se centra en l’estimulació i (re)habilitació auditiva i del llenguatge, duta a terme per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil i intervenció familiar.

On es realitza?

Les sessions de logopèdia es realitzen en la Delegació d’ASPES-València:

Barri Benimaclet  C/ Torreta de Miramar, 14 sota 3 A (accés per Carrer Viver)  C. P: 46020   València