Quienes somos

Col·laboradors

ASPAS-VALÈNCIA és l’Associació de Famílies i Persones Sordes de la Província de València. Inclou, també, a professionals i agents socials interessats en la discapacitat auditiva.

Ha sigut declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri d’Interior des de 2015.

Aquesta associació, aprovada per l’Autoritat Governativa el 31 de Desembre de 1.973, i registrada amb el núm. 588, en el Registre Provincial d’Associacions, naix de la necessitat d’uns pares de trobar un marc comú que els servisca de referència i suport en totes les accions encaminades a aconseguir una major qualitat de vida per als seus fills, en particular,  i per a les famílies,  en general.

isotipo aspas valencia

Vincles associatius

Estem vinculats a nivell autonòmic a:

  • HELIX: Federació d’Associacions per la Integració del Sord a la Comunitat Valenciana

  • CERMI-CV: Comité de Representants De Discapacitats de la Comunitat Valenciana

Estem vinculats a nivell nacional a:

  • FIAPAS: Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes

  • FEPEDA: Federació Europea De Pares de Xiquets Deficients Auditius