Quines solucions auditives existeixen?

Existeixen diferents ajudes auditives que amb una correcta adaptació de les pròtesis auditives i un ús continuat possibilitarà l’aprofitament de les restes auditives.

QUÈ ÉS UN AUDIÒFON?

L’audiòfon és una pròtesi externa que capta, a través d’un micròfon, els sons de la parla i de l’entorn, per a processar-los i amplificar-los a fi d’emetre’ls de tal manera que puguen ser percebuts millor per la persona que els porta, ajustant-se a la seua pèrdua auditiva.

QUÈ ÉS UN IMPLANT COCLEAR?

L’implant coclear és una pròtesi auditiva que transforma els senyals acústics (el so) en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu.

Es tracta d’una pròtesi quirúrgica que consta d’una part externa i una altra interna. L’implant coclear substitueix les funcions que realitzen les cèl·lules ciliades que es troben en la còclea, transformant el so en senyals elèctrics que envia al cervell a través del nervi auditiu.

Està indicat en els casos de les pèrdues auditives que no obtenen benefici amb els audiòfons, com sol ocórrer en les sordeses neurosensorials profundes i, a vegades, en les severes.

QUÉ ES UN IMPLANTE BAHA?

El Baha és un implant auditiu osteointegrado que permet fer arribar el so directament a la còclea per via òssia. El Baha es compon de l’implant, que s’utilitza per a transmetre el so, el processador de so, el qual recull i processa el senyal auditiu de l’entorn i el pilar que posa en contacte als dos elements.

El Baha serveix per a un grup important de pèrdues d’audició. Es tracta de les pèrdues de transmissió o mixtes. És a dir, aquelles pèrdues degudes al fet que la conducció del so a través del conducte ve dificultat per determinades patologies i els audiòfons convencionals no ens donen el benefici adequat.