Quins factors influiran en el seu desenvolupament?

Depenent del moment d’aparició de la pèrdua auditiva, del tipus i el grau d’aquesta, les conseqüències que té la sordesa sobre el desenvolupament comunicatiu i lingüístic de la persona variaran i condicionaran l’orientació i el tractament audioprotésico i rehabilitador, que serà necessari aplicar en cada cas amb objecte la persona amb discapacitat auditiva puga desenvolupar amb major facilitat i de manera més natural totes les seues capacitats i habilitats cognitives, comunicatives i lingüístiques, i accedir a millors opcions vocacionals i laborals.

(Font: FIAPAS 1990)