Quines conseqüències tindrà cada tipus de sordesa?

En nivell sonor es mesura en decibels (dB). En murmurar s’usa una intensitat de 30 dB i el nivell normal d’una conversa se situa entre 45 a 60 dB. Un concert de rock pot superar els 100 dB.

En el gràfic veiem l’anomenada “banana de la parla”. Aquesta zona ombrejada de grisa reflecteix la zona on es troba la parla i com veiem té una forma de banana. Qualsevol *audiograma que tinga part de la seua corba per davall de la “banana de la parla” comportarà una pèrdua d’intel·ligibilitat d’algunes *formantes de la parla.