Us informem que es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la C. Valenciana que es trobaren sotmesos a revisió durant l’any 2020.