Programa de voluntariat

Aspas València compta amb un programa de voluntariat que proporcionar formació a les persones que desitgen col·laborar en les diferents activitats que exerceix l’associació durant l’any. Si desitges col·laborar amb nosaltres, no dubtes a posar-te en contacte usant el formulari annex. el formulario anexo.

Els motius que mouen als voluntaris són diferents en cada cas, però un somriure, una millora en la qualitat de vida de la persona que és atesa, l’ajuda que li puga aportar, etc, sempre seran valors de gran estima que aportaran enriquiment tant personal com col·lectiu.

La labor desinteressada d’aquestes persones suposa una gran ajuda per a nosaltres, perquè ens permet aconseguir metes que no podríem cobrir únicament amb l’equip professional i els associats.