Transparencia

MEMÒRIAS

ASPAS-VALÈNCIA és l’Associació de Pares i Amics del Sord de la Província de València. Inclou, també, a professionals i agents socials interessats en la discapacitat auditiva.

Aquesta Associació, aprovada per l’Autoritat Governativa el 31 de Desembre de 1.973, i registrada amb el núm. 588, en el Registre Provincial d’Associacions, naix de la necessitat d’uns pares de trobar un marc comú que els servisca de referència i suport en totes les accions encaminades a aconseguir una major qualitat de vida per als seus fills, en particular, i per a les famílies, en general. Naix de la necessitat i l’interés d’aquests pares de participar activament en la resolució dels seus problemes (ja siga en la vida quotidiana, en l’àmbit educatiu, en l’institucional o en el laboral), tant fent saber les seues necessitats com plantejant solucions.