Transparencia

ESTATUTS ASPAS VALÈNCIA

A continuació es detallen els estatuts de l’associació de pares i amics del sord de valència, ASPES VALÈNCIA. Aprovats per l’assemblea general extraordinària del 27 de març de 2004