Servei d’Ocupació (Per a Usuaris i per a Empreses)

El Servei d’Ocupació és un servei gratuït destinat a persones amb discapacitat auditiva i a empreses de la província de València.

L’objectiu és proporcionar el suport necessari per a la integració laboral i social de les persones sordes mitjançant: orientació, informació, formació, assessorament, intermediació, gestió d’ocupació, sensibilització i suport i seguiment en la seua inserció.

TRIPTICO SERVEI OCUPACIÓ ASPES VALÈNCIA EMPRESES

TRIPTICO SERVICIO EMPLEO ASPAS VALENCIA EMPRESAS

Què ofereix el Servei d’Ocupació?

Usuaris
En Aspas València tenim una borsa d’ocupació específica per a persones amb discapacitat auditiva i altres discapacitats associades, dirigida a millorar les possibilitats d’inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Per a això, els nostres professionals, treballen estretament amb les empreses, realitzant sensibilització relativa al món de la discapacitat auditiva, adaptació al lloc de treball i seguiment del treballador una vegada inserit en l’empresa.

Itineraris laborals personalitzats: orientar i assessorar de manera individualitzada a l’usuari en la cerca activa d’ocupació i assessorament en els diferents itineraris formatius per a una millora de l’ocupabilitat.

 • Informació, orientació i assessorament en la cerca activa d’ocupació.

 • Orientació  i accions formatives.

 • Orientació vocacional.

 • Mediació entre l’empresa i el treballador.

 • Gestió de demandes i ofertes de treball.

 • Seguiment i suport en el lloc de treball.

 • Suport psicològic en la cerca d’ocupació.

 • Formació i entrenament en Habilitats Socials per a l’ocupació.

Qui pot inscriure’s en el Servei d’Ocupació?

Persones amb discapacitat auditiva i/o amb altres discapacitats associades.

Com puc inscriure’m en la borsa d’ocupació?

Quan tingues el certificat de discapacitat podràs sol·licitar una cita per a inscriure’t en la borsa d’ocupació d’ASPAS-València.

Recorda que sempre has de vindre amb cita prèvia i aportant la documentació pertinent.

C/ Torreta de Miramar, 14 bajo 3 A (acceso por Calle Viver)  C. P: 46020   Valencia

46001 Valencia

625 10 47 33

963 925 948

96 392 31 26

aspasvalencia@aspasvalencia.com

Quina documentació he d’aportar?

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Fotografia grandària carnet.
 • Curriculum vitae.
 • Còpia de la targeta de demanda d’ocupació (si s’està desocupat).
 • Vida laboral actualitzada.

Què ofereix el Servei d’Ocupació a empreses?

El Servei d’Ocupació és un servei gratuït destinat empreses que busquen treballadors amb discapacitat auditiva.

 • Borsa d’ocupació de persones sordes amb diferents perfils formatius i professionals.

 • Promoció de la responsabilitat social (RSE).

 • Cerca de candidats que s’ajusten al perfil que requereix l’empresa.

 • Anàlisi del lloc de treball a cobrir en l’empresa.

 • Informació i assessorament sobre incentius/bonificacions per a les empreses per contractació i/o creació d’ocupació de treballadors amb discapacitat. Assessorament sobre adaptacions en el lloc de treball i ajudes econòmiques.

 • Seguiment de la inserció i suport en el lloc de treball.

 • Supressió de barreres de comunicació en el lloc de treball.

C/ Torreta de Miramar, 14 bajo 3 A (acceso por Calle Viver)  C. P: 46020   Valencia

625 10 47 33

963 925 948

96 392 31 26

aspasvalencia@aspasvalencia.com

Quina documentació he d’aportar?

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Fotografia grandària carnet.
 • Curriculum Vitae.
 • Còpia de la targeta de demanda d’ocupació (si s’està desocupat).
 • Vida laboral actualitzada.