Des de la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC) volem comunicar, davant els dubtes sorgits en la població portadora d’implant coclear, que l’evidència científica actual permet afirmar que l’implant coclear no afig un risc addicional per a adquirir una infecció per coronavirus (*COVID-19), ni augmenta la gravetat de la mateixa si s’haguera adquirit. Així mateix, les persones portadores d’implant coclear i els seus cuidadors han de seguir les mateixes mesures d’higiene recomanades per a la població general, havent de mantindre la distància de seguretat recomanada i realitzar rentada de mans immediatament abans i després de manipular el processador. No es coneixen, en el moment actual, casos documentats en la literatura d’infecció de l’implant coclear a causa de *coronavirus (COVID-19).

Atentament

Comissions d’Audiologia i Otología de la SEORL-CCC

comunicado

comunicado