Atenció Psicològica

El Servei de Suport Psicològic és un espai de suport i acompanyament que tracta d’ajudar a resoldre situacions emocionalment complexes associades a la discapacitat i tot el que li embolica (dificultats a nivell social, familiar, individual)

A qui va dirigit el Servei

  • Persones amb discapacitat auditiva.

  • Familiars del nucli de convivència

Què ofereix el servei

  • Suport psicològic individual

  • Grups d’ajuda mútua i teràpia grupal

  • Tallers de formació