universia

Estimades famílies,

Es convoquen de nou les BEQUES FUNDACIÓ UNIVERSIA 2020 per a estudiants
residents a Espanya.

Mitjançant la concessió d’ajudes econòmiques, aquesta iniciativa persegueix que
els estudiants universitaris i/o aquelles persones que estiguen
en condicions d’accedir a qualsevol de les formacions superiors, puguen
accedir i progressar en el seu procés de formació acadèmica universitària
fins a la finalització dels seus estudis, incrementant d’aquesta manera les
oportunitats de consecució d’una ocupació de qualitat.

Podran sol·licitar aquestes ajudes econòmiques aquells estudiants espanyols
o estrangers residents a Espanya que:

A) Acrediten una discapacitat igual o superior al 33%.

B) Formalitzen la matricula i comencen entre l’1 gener del 2020 i el 28
de maig del 2020, en alguns dels programes formatius exposats a continuació.

– Grau Universitari.
– Màster Universitari.
– Doctorat.
– Títols propis universitaris.
– Cursos d’especialització superiors/ experts universitari.
– Idiomes. Si bé per a aquesta formació s’exigirà que el sol·licitant siga
estudiant o egressat d’un ensenyament superior.
– Formacions relacionades amb la cultura i l’esport.
– *Bootcamps.
– Preparació d’oposicions. En aquest cas, deurà el Sol·licitant
trobar-se matriculat o en condició de matricular-se en una acadèmia
especialitzada en la preparació d’oposicions.
– Cicle formatiu de grau superior.
– Altres experiències educatives en l’àmbit de l’educació superior a proposta
del Sol·licitant.

Tota la informació la podeu trobar en aquest enllaç:
https://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia/
Si teniu algun dubte sobre aquest tema podeu posar-vos en contacte a través
del 625104733 o per correu electrònic a empleo@aspasvalencia.com.

Salut, ànim i molta força!!! Junt@s podem!!

Cristina Ortí
Tècnica Ocupació
ASPAS VALÈNCIA
625104733
empleo@aspasvalencia.com