Suport escolar i Lectura comprensiva

ASPAS València ofereix  el programa de suport escolar i lectura comprensiva dirigit als xiquets/as amb discapacitat auditiva abastant tot el tram de  la seua escolaritat.

Per a desenvolupar el programa treballem directament en l’entorn familiar del xiquet/a, el professional es trasllada directament al domicili de l’alumne/a i allí s’imparteixen les sessions estalviant temps i aconseguint un ambient més favorable per al xiquet.

Posem l’accent principalment en el desenvolupament de la *lecto-escriptura i comprensió lectora, en les assignatures amb major càrrega verbal i en les segones llengües com el valencià i anglés. Per a això, proporcionem tècniques d’estudi potenciant l’aprenentatge autònom i facilitant un pla de treball més adaptat al xiquet/a.

Aquest servei va dirigit a atendre les necessitats específiques de suport educatiu que precisa l’alumne amb sordesa, a fi d’afavorir el desenvolupament de les seues capacitats i l’adquisició de les competències bàsiques del currículum. Així mateix, aquest projecte contribueix a la supressió de barreres de comunicació i a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat auditiva, facilitant-los l’accés a la comunicació, a la formació, al coneixement i a la vida autònoma.

apoyo escolar

Al seu torn, incloem també a la població adulta amb discapacitat auditiva proporcionant-los classes de suport per a millorar les seues habilitats lingüístiques d’expressió i comprensió, tant a nivell oral com escrit. Les sessions són individualitzades i l’objectiu és augmentar la capacitat de comunicar-se i interactuar amb els altres en igualtat de condicions i així mateix millorar l’accés al món laboral.