Accessibilitat

Des de HELIX-CV (Federació d’Associacions per la Integració del Sord a la Comunitat Valenciana) oferim el nostre Servei d’Accessibilitat a la Comunicació (S.A. C. HELIX CV)  mitjançant dues eines:

Subtitulat en directe

Bucle magnètic

Aquests serveis són de gran utilitat en Actes, Jornades, Conferències, Taules Redones, Obres de Teatre, Actes Públics oberts…i un llarg etcètera. Allí on hi haja un orador que es dirigisca a altres persones aqueixes paraules que emet són susceptibles de ser accessibles per a persones amb sordesa.

I per a quin el subtitulat en directe i el bucle magnètic?

  • Per a fer accessible un acte públic a les persones sordes que comuniquen en llengua oral (més del 95% del total de persones sordes segons dades de l’INE del 2008), aconseguint així un millor accés a la informació emesa per l’orador.

  • Per a complir amb la Llei, que obliga els poders públics a fer accessible els actes per a totes les persones, especialment per a les persones amb diversitat funcional com és el cas de les persones amb sordesa que comuniquen en llengua oral.

  • Per a millorar l’accessibilitat de tots: persones sordes que comuniquen en llengua de signes, persones que no dominen a la perfecció l’idioma de l’emissor, persones que per qualsevol circumstància puntual se secunden de la lectura en directe perquè els arribe el missatge de manera més completa…

Per tot això, la Federació HELIX-CV i les seues associacions federades, continuem conscienciant a la societat en el seu conjunt, i insistint davant els poders públics i els ens privats de la necessitat de fer accessibles els actes públics mitjançant el subtitulat en directe i el bucle magnètic.

Fullet estenotipía

Folleto estenotipía